Als u zelf niet in staat bent om activiteiten van uw dagelijks leven te plannen en-/of te structureren, kunt u begeleiding krijgen. Het overkomt meer mensen dan u zou verwachten. Onze medewerkers hebben ervaring met cliënten die moeite hebben om grip te krijgen op het dagelijks leven. Wij willen ervoor zorgen dat u uw leven weer op orde krijgt.

U kunt hulp van ons krijgen bij: het regelen van uw dagelijkse zaken, het structureren van uw dag en sociale vaardigheden en het nemen van bepaalde besluiten die ter bevordering zijn voor uw situatie. Wij kunnen u ook helpen bij het voeren van regie en helpen u bij de communicatie met instellingen, zoals de gemeente, uw huisarts e.d. zowel schriftelijk als mondeling.

Wij bieden begeleiding in uw huiselijke omgeving. Hierbij is het belangrijk om samen te werken met derden die bij uw zorg betrokken zijn, bijvoorbeeld uw mantelzorger, huisarts, fysiotherapeut e.d.

U krijgt altijd één vaste hulpverlener, een vertrouwd gezicht. Zij wordt uw helpende hand. De hulpverlener werkt volgens een samen met u opgestelde begeleidingsplan.

Ook bieden wij verlichting voor mantelzorgers. Als u een mantelzorger bent en geconfronteerd wordt met de zorg voor een familielid of kennis, dan willen wij u hier graag bij helpen. Zorg met Kleur kan u instrueren voor wie u zorg draagt. Door het tijdelijk overnemen van de zorg, kunt u zich ontspannen en weer nieuwe energie kunt opdoen.

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien en zich te ontwikkelen tot een zelfstandige jongere. Als opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaan, biedt Zorg met Kleur begeleiding thuis aan kinderen, jongeren en ouders. Samen met het gezin werken we aan oplossingen. Daarbij betrekken en activeren we ook anderen in de directe omgeving die steun kunnen bieden. We helpen gezinnen om de draad weer op te pakken, zodat zij op eigen kracht verder kunnen – zoveel mogelijk zelfstandig en met steun van hun netwerk.

Voor wie:
Zorg met Kleur biedt intensieve orthopedagogische gezinsbegeleiding aan ouders met kinderen van 0 tot 21 jaar. Vaak hebben ouders meerdere opvoedingsvragen en is sprake van (ernstige) gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen bij het kind of de kinderen.

Wat houdt het in:
Ook als alles mis lijkt te gaan, zijn er in ieder gezin momenten dat het wél goed gaat. De gezinsbegeleiding van Zorg met Kleur is erop gericht om die momenten samen met het gezin te benutten en te versterken. Iedereen in het gezin heeft hierbij een zo actief mogelijke rol en inbreng en ouders behouden steeds zelf de regie.

De gezinsbegeleider van Zorg met Kleur maakt samen met het gezin een plan. Daarin staat wat het gezin wil bereiken, hoe ouders en kinderen hieraan gaan werken en wie zij daarbij willen betrekken. Dat kunnen familieleden, vrienden en buren zijn, maar bijvoorbeeld ook de trainer bij de sportclub of een leerkracht op school. Zijn er weinig mensen waar het gezin een beroep op kan doen, dan helpt de gezinsbegeleider om het sociale netwerk van het gezin uit te breiden.

Tijdens de gezinsbegeleiding werken we stap voor stap samen met het gezin aan de gestelde doelen. Er worden afspraken gemaakt, er wordt geoefend met ander gedrag en er wordt regelmatig besproken of er voldoende vooruitgang is en werken we aan oplossingen. Het doel van de gezinsbegeleiding is dat ouders met steun van mensen uit hun omgeving de opvoeding van hun kind(eren) weer zelfstandig aankunnen.