Hoe werkt Zorg met Kleur

Kernwaarden:

Vertrouwen

Vertrouwen in jezelf en vertrouwen in elkaar. Vertrouwen vormt de basis in het contact tussen begeleider en de cliënt. Vertrouwen is noodzakelijk om open en eerlijk met elkaar te kunnen omgaan. Dit geldt ook voor de samenwerking met de collega instellingen en de opdrachtgever.

Verbinden

Wij hechten veel belang aan samenwerking. Samen met de cliënt, samen met zijn-haar omgeving, familie en naasten. Samen met andere instellingen. Wij nemen initiatief om mensen en organisaties met elkaar te verbinden.

Veranderingsgerichtheid

Wij zijn een kleine organisatie hetgeen impliceert dat we samen met de cliënt gericht zijn op verandering (veranderingsgerichtheid). Van de cliënt verwachten wij dat hij/zij de verantwoordelijkheid neemt voor verandering dat gericht is op groei en ontwikkeling. Zorg met Kleur gaat niet onbeperkt door met begeleiding. Als er geen verandering meer mogelijk is, dan wel de wens tot verandering ontbreekt, dan wordt cliënt in goed overleg met de opdrachtgever
en de huisarts geïndiceerd en doorverwezen voor behandeling.

Kern Competenties:

Gezien de kleine omvang van de organisatie heeft Zorg met Kleur momenteel 4 medewerkers. Daarnaast heeft Zorg met Kleur een HBO en een MBO stagiaire. Zorg met Kleur verwacht van haar medewerkers/ stagiaires dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen werkzaamheden en zelfstandig kunnen functioneren op het niveau van hun functie. Hierbij is
proactieve inzet een vereiste.

Efficiëntie en samenwerking:

Wij streven naar een flexibele inzet die gericht is op efficiëntie. Vandaag beginnen en niet pas morgen. Samenwerking is noodzakelijk, zowel intern als met externe partijen.