Als u zelf niet in staat bent om activiteiten van uw dagelijks leven te plannen en-/of te structureren, kunt u begeleiding krijgen. Het overkomt meer mensen dan u zou verwachten. Onze medewerkers hebben ervaring met cliënten die moeite hebben om grip te krijgen op het dagelijks leven. Wij willen ervoor zorgen dat u uw leven weer op orde krijgt.

U kunt hulp van ons krijgen bij: het regelen van uw dagelijkse zaken, het structureren van uw dag en sociale vaardigheden en het nemen van bepaalde besluiten die ter bevordering zijn voor uw situatie. Wij kunnen u ook helpen bij het voeren van regie en helpen u bij de communicatie met instellingen, zoals de gemeente, uw huisarts e.d. zowel schriftelijk als mondeling.

Wij bieden begeleiding in uw huiselijke omgeving. Hierbij is het belangrijk om samen te werken met derden die bij uw zorg betrokken zijn, bijvoorbeeld uw mantelzorger, huisarts, fysiotherapeut e.d.

U krijgt altijd één vaste hulpverlener, een vertrouwd gezicht. Zij wordt uw helpende hand. De hulpverlener werkt volgens een samen met u opgestelde begeleidingsplan.

Ook bieden wij verlichting voor mantelzorgers. Als u een mantelzorger bent en geconfronteerd wordt met de zorg voor een familielid of kennis, dan willen wij u hier graag bij helpen. Zorg met Kleur kan u instrueren voor wie u zorg draagt. Door het tijdelijk overnemen van de zorg, kunt u zich ontspannen en weer nieuwe energie kunt opdoen.