Visie Zorg met Kleur;

“Met passie leveren wij de best mogelijke interculturele ondersteuning en begeleiding, zowel individueel, als aan gezinnen en kinderen met een etnische achtergrond in Harderwijk en omgeving.”

Doel

Als hulpverleners van Zorg Met Kleur richten wij ons op een volwaardige en actieve participatie van onze cliënten aan de samenleving. Door onze eigen culturele achtergrond en beheersing van zowel de Turkse als Arabisch taal is onze organisatie als een van de weinige in staat ook mensen met een Turkse en Arabische achtergrond te helpen. Binnen deze groep kunnen nogal wat mensen niet optimaal deelnemen aan de samenleving. Soms komt dat door alledaagse gezondheidsproblemen, maar vaker spelen er specifieke sociale en maatschappelijke redenen, die vragen om een interculturele en cultuur-sensitieve aanpak.

Werkwijze

Het aanbod van Zorg Met Kleur reikt onze cliënten de nodige kansen en mogelijkheden aan om zich op eigen kracht verder te ontwikkelen binnen hun eigen levensdomein. Wij gaan uit van de eigen kracht en het kunnen van de cliënten. Om richting te geven aan hun leven zetten wij hun eigen levenservaring , kennis, inzichten en vaardigheden in. Waar nodig speelt het gebruik van de eigen taal daarbij een cruciale rol.

Zorg Met Kleur is een kleinschalig zorgaanbieder, die streeft naar een betrouwbare en toonaangevende positie in de regio op het gebied van diversiteit, participatie en intercultureel zorgaanbod. Al onze hulpverleners hebben een HBO- opleiding genoten.

Missie Zorg met Kleur;

IN VERBINDING MET UW EIGEN KRACHT

Zorg Met Kleur heeft de missie om cliënten, ongeacht hun herkomst en culturele achtergrond, een volwaardige plek te geven in de samenleving, die recht doet aan hun menswaardigheid en kwaliteit van hun leven. Passie voor het vak, creativiteit, openheid, eerlijkheid en respect voor iedereen zijn de kernwaarden van waaruit de medewerkers van Zorg Met Kleur handelen en de
gestelde doelen

Met cultuur sensitieve zorg, vanuit een gezinsperspectief, met oog voor de sociale context en culturele achtergrond van de cliënt en zo mogelijk in de eigen taal, wil Zorg met Kleur als specialist in Interculturele begeleiding, bijdragen aan de kwaliteit van mensen en van de samenleving.

Zorg met Kleur staat voor respect, betrokkenheid, deskundigheid en kwaliteit.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]